“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Lingvistică generală și românească

Author:
Publisher:Facla
Place:Timișoara
Year:

Citations to this publication: 16

0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
1Vasile D. ȚâraGheorghe Ivănescu (1912 – 1987) – Omul şi operaPhil. Ban., XI (1), 9-602017pdf
0Enikő Pál, Alexandru Gafton
  • Considerații asupra teoriei bazei de articulație (I)
  • Considerations on the theory of the basis of articulation (I)
Diacronia, 4, A502016pdf.ro
pdf.en
4Dorel FînaruLingvistica limbilor lumiiInstitutul European2015
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
2Adina Chirilă, Vasile D. ȚâraBibliografia lucrărilor profesorului G. Ivănescu, editate în perioada 1934-2012AUT, L, 23-472012pdf
html
1Carmen-Gabriela Pamfil, Luminița BotoșineanuGheorghe Ivănescu – repere biograficeAUT, L, 132012pdf
html
1Vasile D. ȚâraG. Ivănescu, întemeietor de școală lingvistică la TimișoaraAUT, L, 552012pdf
html
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
5Alexandru GaftonPolemica științifică la G. IvănescuAUI, LIII, 4752007pdf
1Carmen-Gabriela PamfilDoctrina lingvistică a lui A. Philippide reflectată în opera lui G. IvănescuRom. major.2007pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].