“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • B.P. Hasdeu – ipostază a „specialistului român”
  • B.P. Hasdeu – hypostasis of the “Romanian specialist”

Author:
Publication: Diacronia, 14, Section Studiu, A200
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Menirea oricărui specialist, indiferent de sfera abordată, este aceea de a servi năzuințelor de dezvoltare științifică și culturală a poporului său. Însă, în cadrul amplului proces de căutare a adevărului științific, posibilitatea întrevăzută de unii savanți pentru îndeplinirea acestui țel este polemica științifică, manifestată deseori printr-un duel aprins al cuvintelor.
    Acest articol urmărește confruntarea unora dintre cele mai reprezentative figuri ale lingvisticii românești, confruntare desfășurată pe tărîmul nesfîrșit al ideilor. Uzînd de arme precum ironia usturătoare, umorul și sarcasmul, Alexandru Philippide conturează o nouă ipostază a „specialistului român”, de data aceasta concretizată în persoana lui Bogdan Petriceicu Hasdeu.
  • The purpose of any specialist, regardless of the sphere approached, is to serve the aspirations of scientific and cultural development of his people. However, in the broad process of searching for scientific truth, the possibility seen by some scientists to achieve this goal is scientific controversy, often manifested in a harsh duel of words.
    This article aims at confronting some of the most representative figures of Romanian linguistics, a confrontation developed in the realm of ideas. Using weapons such as stinging irony, humor and sarcasm, Alexandru Philippide outlines a new hypostasis of the “Romanian specialist”, this time materialized in the person of Bogdan Petriceicu Hasdeu.
Key words:
  • filologie, istoria limbii, diacronie
  • philology, history of language, diachrony
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 7

1Simona-Andreea ȘovaPolemica la Alexandru I. PhilippideAUI, LIX, 65-742013pdf
2Cicerone PoghircÎn legătură cu Hasdeu și cu obiectivitatea științificăLR, XIX (2), 153-1651970pdf
2Dimitrie MacreaOpera lingvistică a lui Bogdan Petriceicu-HasdeuLR, III (3), 5-211954pdf
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
5Alexandru PhilippideCum se apără specialistul romînViața Rom., III (8), 16-281908pdf
2Alexandru PhilippideSpecialistul Romîn
Contribuție la istoriea culturii romînești din secolul XIX
Editura „Vieții romînești”1907html
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN