“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Din lexicul latin moştenit în graiurile româneşti actuale (VII)

Author:
Publication: Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 379
ISBN:978-973-109-354-3
Editors:Nicolae Mocanu, Dumitru Loșonți, Eugen Beltechi
Publisher:Argonaut, Scriptor
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:On continue la recherche dialectale que nous avons menée dans les dernières années sur les mots régionaux hérités du latin.
En s’appuyant sur des nouvelles sources d’investigation, premièrement sur les cartes des atlas linguistiques régionoux, on examine la diffusion actuelle, au niveau panroman, des mots suivants: lat. pensum (< pendere) > roum. păs ‛poids; amertume; asthme’; lat *passare (< passum < pandere) > roum. păsa ‛passer, aller’; lat. pastura (< pascere) > roum. păstură ‛pollen’; lat. placere > roum. placă! ‛s’il vous plaît!’; lat. pratum > roum. prat ‛pré, prairie, pâture’.
Key words:
  • cuvinte moştenite din latină, lexic românesc, graiuri româneşti, atlase lingvistice româneşti
  • words inherited from Latin, Romanian vocabulary, Romanian dialects, Romanian linguistic atlases
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 26

19Vasile FrățilăCercetări de onomastică şi dialectologieExcelsior Art2004
66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
60Alexandru BorzaDicţionar etnobotanic
Cuprinzînd denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România
Editura Academiei1968
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
70Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
1Teofil TeahaCîteva particularități lexicale ale graiului de pe Valea Crișului NegruFD, I, 1891958
1Marius SalaLimba romînă în „Eléments de linguistique romane” de E. BourciezSCL, VII (3-4), 2851956
6Romulus TodoranMic glosar dialectal
Alcătuit după două manuscrise din Biblioteca Centrală de la Blaj din 1887
Cartea Românească1949
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
4M. GregorianGraiul din ClopotivaGS, VII, 1321937
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
1Ovid DensusianuCuvinte latine cu semantism păstoresc, IIGS, IV (1), 1371929
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
9Tache PapahagiDin epoca de formațiune a limbei româneGS, I (2), 2011924
2Vasile BogreaStudii de semantică. I. Observații semantice asupra „Irodot”-ului de la CoșulaDR, III, 4061922-1923pdf
19Theodor CapidanRaporturile albano-româneDR, II, 444-5541921-1922pdf
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
23I.-A. CandreaGraiul din Țara OașuluiAtelierele Socec1907
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: