“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Agreeing and Non-agreeing Genitives in Old Romanian and the History of Romanian Genitive Constructions

Author:
Publication: Formal Approaches to DPs in Old Romanian, Section The Internal Structure of the DP, p. 154
ISBN:978-90-04-28771-6
Editors:Virginia Hill
Publisher:Brill
Place:Leiden, Boston
Year:
Abstract:This article investigates the genitival system of Old Romanian from a double perspective: historical and synchronic. A difficult problem in the diachrony of Romanian genitives is the emergence of the genitival agreement marker al from a definite article. Based on Old Romanian data, supported by Latin and comparative Romance evidence, I propose a reconstruction of this process, which explains the situations in which al was not generalized (after the suffixal article and inside non-argumental bare NPs). I also address the problems raised by the genitival system of Modern and Old Romanian for the general theories of Case and agreement, arguing that the existence of agreeing Genitives and the alternation between agreeing and prepositional Genitives support upward probing and the view of structural Case as an uninterpretable counterpart of the categorial feature of the Case licensor.
Language: English

Citations to this publication: 0

References in this publication: 28

1Ion GiurgeaRomanian AL and the syntax of case headsBWPL, XVI (2)2014pdf
html
2Ion GiurgeaConstrucţia cu dublă definitudine în limba de azi şi în limba vecheDiacronie–sincronie, I, 1092014pdf
15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
24Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeNominal Peripheries and Phase Structure in the Romanian DPRRL, LVI (1), 35-682011pdf
html
8Ion GiurgeaAgreeing possessors and the theory of caseBWPL, XIII (2)2011pdf
html
15Carmen Dobrovie-Sorin, Ion GiurgeaThe Suffixation of Definite Articles in Balkan LanguagesRRL, LI (1), 73-1032006pdf
html
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
6Alexandra CornilescuRemarks on the Romanian Ordinal Numeral. Towards a Unitary Description of Phrases Headed by ALRRL, XXXIX (3-4), 3031994
48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
6Constantin FrâncuVechimea și răspîndirea construcției partitive de tipul un prieten de-al meuLR, XXXII (1), 151983
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
3Mihai Lozbă„A” – prepoziție, articol posesiv, pronume posesiv de reluareAUI, XV, 971969
42Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
1Ion CoteanuSchiță a declinării numelui în romîna comunăSCL, XV (4), 4451964
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
3Tache PapahagiDin morfologia limbei romîneLibrăriile SOCEC & Co.1937
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
12Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
III. Syntax
Fues's Verlag (R. Reisland)1899
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
13Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
II. Formenlehre
Fues's Verlag (R. Reisland)1893

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: