“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

On the Origin of the Romanian Conjunction/Complementizer de

Author:
Publication: Revue roumaine de linguistique, LXIV (1), p. 3-28
p-ISSN:0035-3957
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 19

2Blanca CroitorUn tip special de coordonareDindelegan, 1492017
72Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
6Maria M. ManoliuInnovations within Isolation. Regrammation and/or Subjectivization: Lat. de in RomanianRRL, LI (1), 143-1582006pdf
html
21Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
152Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
100Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
181Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
39Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
136Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
1Andrei AvramInterprétation phonologique de [î] initial en roumainRRL, VII (1), 211962
35Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
3Al. ProcopoviciPe drumurile Dicționarului. Probleme de sintaxă: conjuncțiile și interjecțiile de, ca și că, dacă și decDR, XI, 11948pdf
233August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
56Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
164Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
7Emil PetroviciDe la nasalité en RoumainInstitutul de Arte Grafice „Ardealul”1930
9Nicolae DrăganuConjuncțiile de și dacă. (Un capitol de sintaxă românească)DR, III, 2511922-1923pdf
12Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
III. Syntax
Fues's Verlag (R. Reisland)1899
96Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: