“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Substratul şi superstratul − rezultate ale contactului lingvistic

Author:
Publication: Buletin de lingvistică, 15-16, p. 85
p-ISSN:1857-1948
Publisher:Academia de Științe a Moldovei
Place:Chișinău
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 10

160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
19Ariton VraciuLimba daco-geţilorEditura Facla1980
26Ion I. RussuLimba traco-dacilorEditura Științifică; Dacica1959, 1967, 1969; 2009
42Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960
40Uriel Weinreich
  • Languages In Contact
    Findings and Problems
  • Limbi în contact
    Constatări și probleme
Linguistic Circle of New York; Editura Universității Transilvania din Brașov1953, 1974; 2013 (trad.)
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
19Theodor CapidanRaporturile albano-româneDR, II, 444-5541921-1922pdf
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: