“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Languages In Contact. Findings and Problems
  • Limbi în contact. Constatări și probleme

Author:
Publisher:Linguistic Circle of New York; Editura Universității Transilvania din Brașov
Place:New York; Brașov
Year:

Citations to this publication: 40

0Adnana Boioc ApinteiThe Slavic-Balkan Contact: the Case of Lipovan RomanianAUB, LXIX, 15-342020pdf
html
0Cristina Silvia Vâlcea
  • Transferul din limba maternă în învățarea limbilor străine, cauză a greșelilor din traduceri
  • First language transfer in second language acquisition as a cause for error-making in translations
Diacronia, 11, A1612020pdf.ro
pdf.en
0Francisca SolomonHumor und Satire als Lebenshilfe in trüben Zeiten. Jiddischsprachige humoristisch-satirische Periodika in der Bukowina Anfang der 1930er JahreJBG XXIII, 345-3612020
0Paul BuzilăA Neurocognitive Analysis of Idiosyncratic Semantic Borrowings in the Discourse of Bilingual Romanian Immigrants in SpainStudia UBB, LXV (4), 55-742020
0Valentina CojocaruEnglish Discourse Markers in Spoken Romanian: Pragmatic Borrowings or a Code-Switching Phenomenon?RRL, LXV (3)2020pdf
0Mariana Boeru, Laura CizerTraining multilingual comprehension skills at sea with the help of moviesLDMD, 5, 188-1932017pdf
html
2Enikő PálTraces of the Hungarian Source Text in the Catechism of Fogarasi István. Loan Translations and Hungarian Morphosyntactic PatternsRRL, LXI (1), 79-972016pdf
0Mohamed YacoubEnglish Loanwords in the Egyptian Variety of Arabic: What Morphological and Phonological Variations Occurred to them?SGC, 25, 121-1362016pdf
html
0Enikő PálThe status of Romanian-Hungarian bilingualism in the old epoch of Romanian languageDICE, XII (1), 2372015pdf
html
0Inna Negrescu-BabușSubstratul şi superstratul − rezultate ale contactului lingvisticBLM, 15-16, 852014-2015pdf
0Attila KelemenDie Rolle der Prestige im SprachkontaktActa Sap., 6 (3), 461-4732014pdf
0Claudia PisoschiEnglish Borrowings in I.L. Caragiale’s “Momente Şi Schiţe”ELI, 15, 742014pdf
0Cristina SilaghiManifestations of the linguistic interference in a divergent Ukrainian language from RomanianGIDNI, 1, 816-8252014pdf
html
0Cristina-Eva Sauciuc HolcaThe role of neologisms in the development of the Romanian literary languageCCI, 3, 894-9002014pdf
html
0Maria Magdalena DumitrescuThe Multilingualism Phenomenon in the Era of GlobalizationELI, 15, 582014pdf
0Mihaela MateescuLos anglicismos en el diccionario de americanismos de la asociación de academias de la lengua española: apreciaciones sobre su vitalidadELI, 14, 3442014pdf
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Bianca DabuTranslating Fishing Unadapted Loanwords from English into RomanianELI, 13, 3612013pdf
html
1Diego Muñoz CarroblesAnaliza sociolingvistică a comunităţii româneşti din MadridDiaspora cult.2013pdf
html
0Enikő PálObservaţii privind consecinţele influenţei maghiare asupra textelor româneşti vechiAUI, LIX, 111-1312013pdf
0Iulia NicaNuevos contactos rumano-romance: algunos fenómenos de interferenciaLDMD, 1, 807-8172013pdf
html
0Alexis Michaud, Guillaume Jacques, Robert L. RankinHistorical transfer of nasality between consonantal onset and vowel: From C to V or from V to C?Diachronica, 29 (2), 201-2302012
0Christopher LucasContact-induced grammatical change: Towards an explicit accountDiachronica, 29 (3), 275-3002012
0Enikő PálHistorical, Social and Cultural Setting for Romanian-Hungarian Contacts in 16th-Century TransylvaniaActa Sap., 4 (2), 357−372    2012pdf
html
0Frank SeifartThe principle of morphosyntactic subsystem integrity in language contact: Evidence from morphological borrowing in Resígaro (Arawakan)Diachronica, 29 (4), 471-5042012
1Greta Komur-Thilloy, Urszula Paprocka-PiotrowskaJamais deux sans trois? Comment l’enfant s’approprie trois langues parallèlement (étude de cas)SL, 2, 123-1412012pdf
html
3Kim SchulteDaco- and Ibero-Romance in contact: on the origin of structural similarities between related languagesRRL, LVII (4), 331-3542012pdf
html
1Lilia CazacuLa dynamique et l’évolution de la langue roumaine en République de Moldavie après l’année 1990 et la relation avec la langue russeANADISS, 13, 462012pdf
0Carmen Avram, Agnès SalinasReprésentations sémantico-lexicales et hypothèses de traduction en roumain pour des mots inconnus en français langue étrangère et langue des affairesSyn. Roum., 5, 107-1192010pdf
html
2Mihaela IvanDe la cuvinte la realitate. Evoluţii semantice şi mentalităţi LR, LIX (1), 72-782010pdf
html
2Anna BorbélyBilingvismulDistorsionări, 33-422009pdf
html
1Rodica-Cristina ȚurcanuArmonizarea terminologică europeană şi distorsiuni ale discursului lingvistic în limba română nouă: între tributul plătit limbii globalizării şi avantajele monosemantismului termenilorDistorsionări, 363-3822009pdf
html
1Alexandru NiculescuAutoportret științific (sau „critica di me stesso”)DR, s.n., XIII (1), 11-322008pdf
html
0Inna Negrescu-BabușUnele aspecte privind interferenţele lingvisticeRLSL, L (1-2), 1012008pdf
1Attila KelemenInnere und äussere faktoren in den morpho-syntaktischen änderungenStudia UBB, LII (3), 2092007
2Voica RaduInfluenţa internaţională a limbii engleze. Cu privire specială la limbile romanicePhil. Ban., I, 17-362007pdf
html
1Gheorghe MoldovanuBilingvism, diglosie, conflict lingvistic: o disociere utilă pentru analiza limbilor în contactLRM, XV (11), 62005pdf
0Sigismund BodzeiNote privind bilingvismul în toponimia ucraineană carpaticăDR, s.n., IX-X, 1452004-2005pdf
html
49Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012
0Joan Llinàs SuauContribuții sociolingvistice la evoluția actuală a limbii româneAspecte, II2003pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].