“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Armonizarea terminologică europeană şi distorsiuni ale discursului lingvistic în limba română nouă: între tributul plătit limbii globalizării şi avantajele monosemantismului termenilor

Author:
Publication: Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară și etnofolclorică românească și contextul european, Section Lingvistică, p. 363-382
ISBN:973-8953-92-5
Editors:Luminița Botoșineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim
Publisher:Editura Alfa
Place:Iași
Year:
Abstract:[European terminological harmonization and distortions of the linguistic discourse in the new Romanian: between the tribute paid to the language of globalization and the advantages of the terminological monosemantics]
The paper discusses aspects of the communication in Romanian (after 1989 and especially after Romania’s adheration to the EU in 2007), translation problems from/into Romanian, loan words and meaning changes, the Romglish and Business Romanian, aspects of the european language in the context of the globalization of the English language and the social, economic and cultural realities, based on a data corpus (prelevation sources: media, advertising) and related to structural defaults in the Romanian discourse as well.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 5

2Rodica-Cristina ŢurcanuAsupra limbii române ca limbă de încrederePhil. Jass., III (2), 307-3232007pdf
html
2Rodica-Cristina ȚurcanuExperienţa de comunicare inter- şi intraculturală în România, reflectată în toponime, antroponime, apelative, frazeologisme, proverbe, zicători şi vorbe de ocară ce conţin etnonimeRom. major.2007pdf
html
31John J. GumperzDiscourse StrategiesCambridge University Press1982
40Uriel Weinreich
  • Languages In Contact
    Findings and Problems
  • Limbi în contact
    Constatări și probleme
Linguistic Circle of New York; Editura Universității Transilvania din Brașov1953, 1974; 2013 (trad.)
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: