“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Nuevos contactos rumano-romance: algunos fenómenos de interferencia

Author:
Publication: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 1, p. 807-817
ISBN:978-606-93590-3-7
Editors:Iulian Boldea
Publisher:Arhipelag XXI Press
Place:Tîrgu-Mureş
Year:
Key words:intra-Romance language contact, extraterritorial Romanian, interference, contact linguistics, computer-mediated communication
Language: Spanish
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 10

3Kim SchulteDaco- and Ibero-Romance in contact: on the origin of structural similarities between related languagesRRL, LVII (4), 331-3542012pdf
html
9Ioana JieanuInterferențe lingvistice româno-spanioleLumen2012
2Florin-Teodor OlariuMigraţia ca naraţiune – rolul biografiilor lingvistice în analiza fenomenului migraţionistPhil. Jass., VII (1), 205-2142011pdf
html
4Florin-Teodor OlariuRomânii din Torino – comportament şi atitudini (socio)lingvistice în mediu aloglotPhil. Jass., VI (2), 219-2292010pdf
html
5Ofelia Mariana Uță BurceaEl Rumano escrito de España. Un Análisis de HablaPhil. Jass., VI (1), 237-2542010pdf
html
2Alexandru Laurențiu CohalLimba română aloglotă din Lațio (Italia)AUI, LIII, 2432007
1Camelia StanObservații asupra utilizării limbii române în presa românească actuală apărută în ItaliaAspecte, II2003pdf
html
32David CrystalLanguage and the InternetCambridge University Press2001; 2006
7Mioara AvramContacte între română și alte limbi romaniceSCL, XXXIII (3), 2531982
40Uriel Weinreich
  • Languages In Contact
    Findings and Problems
  • Limbi în contact
    Constatări și probleme
Linguistic Circle of New York; Editura Universității Transilvania din Brașov1953, 1974; 2013 (trad.)

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: