“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Linguistic geography – sampling method of the linguistic material

Author:
Publication: Journal of Romanian Literary Studies, 16, p. 877-885
e-ISSN:2248-3004
Publisher:Arhipelag XXI Press
Place:Tîrgu-Mureş
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 11

15Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
4Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
125Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
41Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia BîrleanuAncheta dialectală ca formă de comunicareEditura Academiei1997
197Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
12Valeriu RusuIntroducere în studiul graiurilor româneștiEditura Științifică și Enciclopedică1977
71Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
17Liliana Ionescu-RuxăndoiuProbleme de dialectologie românăCentrul de multiplicare al Universității din București1973, 1976
35Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
103Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: