“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Aspecte etnolingvistice în studiile lui Theodor Capidan

Author:
Publication: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLII-XLIII, p. 287
p-ISSN:1224-967X
Publisher:Editura Universității de Vest
Place:Timișoara
Year:
Abstract:La perspective ethnolinguistique est présente d’une manière plus ou moins systématique dans presque toutes les études de Theodor Capidan. L’application de cette méthode lui permet d’obtenir des résultats notables pour des problèmes tels que les anciennes occupations des aroumains, l’origine des saracatsans, l’union linguistique balkanique, etc.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 11

6Zamfira MihailEtimologia în perspectivă etnolingvisticăUnivers Enciclopedic2000
2Mircea BorcilăOpera lingvistică a lui Theodor CapidanCL, XXIV (2), 1291979
36Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
2Theodor CapidanRomânii nomazi. Studiu din viața Românilor din sudul Peninsulei BalcaniceDR, IV (1), 1831924-1926pdf
2Theodor CapidanSărăcăcianii. Studiu asupra unei populațiuni românești grecizateDR, IV (2), 9231924-1926pdf
12Theodor CapidanRaporturile lingvistice slavo-române. I. Influența română asupra limbei bulgareDR, III, 129-2381922-1923pdf
6G. GiugleaCuvinte și lucruri. Elemente vechi germane în orientul romanicDR, II, 327-4021921-1922pdf
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: