“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Cuvinte și lucruri. Elemente vechi germane în orientul romanic

Author:
Publication: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, II, p. 327-402
Publisher:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:[În lucrarea de față vom studia istoria câtorva termeni românești și romanici în legătură cu lucrurile la cari se referă. Vom încerca să întrebuințăm toate mijloacele pe care trebue să le pretindă astăzi linguistica, ținând seamă adică în chip armonic de punctul de vedere istoric, geografic, etnografic și semantic, căci numai în acest fel se poate ajunge la lămurirea completă a vieții unui cuvânt în genere, și în special a acelora, al căror sens nu se poate pricepe bine fără a cunoaște și lucrul de care se leagă.]
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 6

0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (III)CSP, II, 206-2162015pdf
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
1Ana-Maria PopAspecte etnolingvistice în studiile lui Theodor CapidanAUT, XLII-XLIII, 2872004-2005pdf
html
0Viorel VăsieșiuObservații asupra terminologiei păstorești din ținutul NăsăuduluiStudia UPM, 2, 462003pdf
html
0Ioana AnghelGeorge Giuglea și Muzeul Limbii RomâneDR, s.n., III-IV, 931998-1999pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: