“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Problema limitei sud-vestice a teritoriului de formare a limbii romînești

Author:
Publication: Limba română, IX (1), p. 79
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Language: Romanian

Citations to this publication: 7

0Manuela NevaciConcordanţe lingvistice între dialectul istroromân şi celelalte dialecte ale limbii româneFD, XXXVI, 91-1052017pdf
html
0Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepţia lui G. IvănescuPhil. Ban., XI (1), 82-1092017pdf
0Vasile FrățilăOriginea istroromânilor. Certitudini şi ipotezeCSP, II, 158-1652015pdf
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
1Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepția lui G. IvănescuAUT, L, 712012pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].