“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Etimologii și notițe lexicografice

Author:
Publication: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, I, p. 293
Publisher:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Place:Cluj-Napoca
Year:
Key words:cince; cujeică, cânjeu; cunoștințe și neștiințe; îmbăgiuà; întrulp; leaca; oct, a păuà; premătariu; săraf; suslă, utrindu; zadie; zgâmb(oiu); zo te cuște
Links:  

Citations to this publication: 1

17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: