Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etimologii și notițe lexicografice

Autor:
Publicația: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, I, p. 293
Editura:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Cuvinte-cheie:cince; cujeică, cânjeu; cunoștințe și neștiințe; îmbăgiuà; întrulp; leaca; oct, a păuà; premătariu; săraf; suslă, utrindu; zadie; zgâmb(oiu); zo te cuște
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: