“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Graiul din Vama Buzăului. Considerații asupra unei zone de interferență a graiurilor

Author:
Publication: Limba română, XI (1), p. 95
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Language: Romanian

Citations to this publication: 5

1Carmen-Irina FloareaRepartiţia lui u final în dacoromână (pe baza ALRR. Sinteză)FD, XXXIV, 132015pdf
15Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
4Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
16Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
1Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].