“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Împrumuturi vechi slave, comune dacoromânei și istroromânei

Author:
Publication: Studii și cercetări lingvistice, XXXI (4), p. 431
p-ISSN:0039-405X
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Language: Romanian

Citations to this publication: 5

6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
2Vasile FrățilăElementul slav vechi din lexicul dialectului istroromânAUI, LVIII, 87-1142012pdf
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].