“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Asupra desinenței -u a pers. 3 pl. a indicativului imperfect. Noi contribuții

Authors:
Publication: Studii și cercetări lingvistice, XVII (2), p. 175
p-ISSN:0039-405X
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:

Citations to this publication: 7

3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
1Roxana VieruSome Elements of Hungarian Origin in Noul Testament de la Bălgrad (1648)TDR, V, 163-1722013pdf
html
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].