Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Asupra desinenței -u a pers. 3 pl. a indicativului imperfect. Noi contribuții

Autori:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, XVII (2), p. 175
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 7

3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
1Roxana VieruSome Elements of Hungarian Origin in Noul Testament de la Bălgrad (1648)TDR, V, 163-1722013pdf
html
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].