Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O cercetare sociolingvistică asupra dialectului aromân

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXXV, p. 145
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[A sociolinguistic research (on the Aromanian dialect)]
New approaches lead to the development of new research directions, such as sociolinguistics, perceptive dialectology, etc. I would like to refer here to the prospective publication of a sociolinguistic atlas of the Aromanian dialect.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

209Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
16Theodor CapidanFărșeroții. Studiu lingvistic asupra românilor din AlbaniaDR, VI, 1-2101929-1930pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: