Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspects of the Numeral in 18th Century Aromanian Writings

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XVII, p. 233-242
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:This article is part of a more extensive study on the language of Aromanian writings at the end of the 18th century (by Cavalioti, Daniil and Ucuta), out of which we have already published volume I: Observații asupra grafiei. Fonetica. The paper focuses on forms of the numeral presented by Teodor Anastas Cavalioti in Protopiria, by Daniil Moscopoleanul in Tetraglosonul and by Constantin Ucuta in Învățătura introducătoare. We have come to the conclusion that the morphology of the numeral as reflected in the works above is typical of the dialect of two branches of the Aromanians (the Farseroti and the ones from Moscopole) in Albania. There is an exception for ḑiți and its compounds, the inference being that Daniil must have used the phoneme â (î) in Aromanian through the Greek ι (iota), since there is no corresponding grapheme for the respective Aromanian sound.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

1Nistor BarduAspecte ale morfologiei adjectivului în scrierile aromâneşti moscopolene din secolul al XVIII-leaAOU, XVI, 150-1562005pdf
html
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
16Theodor CapidanFărșeroții. Studiu lingvistic asupra românilor din AlbaniaDR, VI, 1-2101929-1930pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: