Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

“For whom the bell tolls?” death and dying-related language/ vocabulary. Linguistic boundaries in Albanian and Romanian

Autori:
Publicația: Diversité et identité culturelle en Europe, VII (1), p. 117
p-ISSN:2067-0931
Editura:Editura Muzeul Literaturii Române
Locul:București
Anul:
Rezumat:Balkan languages entail many euphemisms regarding death and funeral rituals. This paper focuses on the comparative study of Romanian and Albanian euphemisms, emphasizing their often use in similar contexts and at the same time their semantic differences. The analyzed examples of Romanian and Albanian euphemisms are from everyday talk. The article will also include debates regarding the methods and context of using these euphemisms in the two languages, focusing on cultural and linguistic differences.
Cuvinte-cheie:Euphemism, Balkan languages, death, rituals, cultural differences
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
58Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
26Ion I. RussuElemente autohtone în limba română
Substratul comun româno-albanez
Editura Academiei1970
19Theodor CapidanRaporturile albano-româneDR, II, 444-5541921-1922pdf
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: