Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Reflexe de vorbă tracică pe parcurs de milenii în limbile diferitor popoare

Autor:
Publicația: Philologia, LV (1-2), p. 82-90
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:The author examines the nature of usability of a Thracian (Indo-European) glosse over the millennia (with inherent grammatical and semantic evaluation) with the Illyrians, the Geto-Dacians, the Romanians, Bulgarians, Serbians, Russians. The author also indicates the presence of the same glosses with Afro-Asiatic languages, on the basis of research revealing a number of new scientific certainties.
Cuvinte-cheie:Afro-Asiatic speakers, adjective, Albanian, anthroponomastic, archaic, argument, army, atrophy, Balkan, Bulgarians, ceramic, cohabitation, community, configuration, conglomerate, connotation, Dacians, derivative, energizing, English, epigraphic, equivalent, ethno-folk, ethnological, etymologic, extension, genetic, geographic, Getes, Gheg (Albanian dialect), graphemes, Greeks, Illyrians, incineration, Indo-European, inscription, interpretation, Istro-Romanians, italic, language, Latin, lexeme, linguistic, Lithuanians, logical, magnificent, martyr, memory, micro-research, millennium, myth, mythological, name, nation, native, nature, Nostratic, object, obligatory, obscure, onomastics, Paleolithic, Phoenicians, philological, postulate, prefixoid, pre-Romans, pre-Russians, Prusians, really, reflex, religious, remembered, reminiscence, ritual, Romanians, Russians, sacred, semasiological, Semitic, Serbians, Slavic, specification, subject, substrate, suffixoid, stamp, Thracians, tribe, Ugarits, vocabulary, word
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

100Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
19Ariton VraciuLimba daco-geţilorEditura Facla1980
26Ion I. RussuElemente autohtone în limba română
Substratul comun româno-albanez
Editura Academiei1970
25Ion I. RussuLimba traco-dacilorEditura Științifică; Dacica1959, 1967, 1969; 2009

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: