Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Frigider, molid, molete (precizări şi rectificări – IV)

Autor:
Publicația: Limba română, LXIV (1), p. 5
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Adding new data and corrections, we discuss some other contoversial etymologies: Rom. frigider ‘Frigidaire’, ‘fridge’ is not a French loan, but a USA Trade Mark since 1918, borrowed as common name in Romanian, before World War II (see also Chambers DE; Dubois, Mitterand, Dauzat, DÉHF). Rom. molid (molidv, molift etc.) ‘spruce fir (picea excelsa)’, as well as molete, regional generic name of several coniferous trees: ‘pine’, ‘knee pine’, ‘larch fir’, ‘fir’, ‘spruce fir’, ‘dwarfish juniper’ are derived from an Autochtonous (Illyrian-Daco-Thracian) radical *mol'- ‘dark or russet colour of wood or bark’, cf. Alb. molikë ‘silver fir’, ‘Balkan pine’, cf. Serb. and Bulg. molika idem (see Jokl, LKUBA, 196–199, P. Skok, ERHSJ, 451). Rom. molete could be compared both to Rom. molid ‘spruce fir’ and druete ‘log or piece of wood’, cf. the Dacian town ∆ρουβητής, cf. Alb. dru ‘wood’.
Cuvinte-cheie:
  • etimologii, nume de brand, frigider; nume balcano-carpatice, rom. molid, molete, alb. molikë, srb., bg. molika
  • etymologies, brand name, Frigidaire; Carpathian and Balkan names, Rom. molid, molete, Alb. molikë, Serb., Bulg. molika
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

3Pârvu BoerescuPropuneri şi argumente LR, LIX (2), 185-2062010pdf
html
66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
29Jean Dubois, Henri Mitterand, Albert DauzatDictionnaire étymologique et historique du françaisLarousse1993
100Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
99A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
243August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: