Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Propuneri şi argumente

Autor:
Publicația: Limba română, LIX (2), Secțiunea Viața cuvintelor, p. 185-206
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The author presents in this article around 120 original etymologies, proposed in order to be included in the new issue of the Romanian Explanatory Dictionary (DEX), or in a new issue of the Academic Dictionary of the Romanian Language (DLR). It is mainly the abstract of the author’s already published studies on Romanian etymologies, at the same time being added a large number of new etymologic solutions, shortly explained.
Cuvinte-cheie:
  • etimologii; cuvinte latine (moştenite), cuvinte dacice/ autohtone, formaţii expresive; împrumuturi slave, maghiare, cumane; contaminare, etimologie populară; DLR, DEX
  • etymologies; Latin (inherited) words, Dacian/ autochthonous words, expressive/ mimetic words; Slavic, Hungarian, Comanian loans; contamination, folk-etymology; DLR, DEX
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (II)CSP, I, 772015pdf
1Pârvu BoerescuFrigider, molid, molete (precizări şi rectificări – IV)LR, LXIV (1), 52015pdf
0Pârvu BoerescuPrecizări şi rectificări (II): mireLR, LXIII (3), 3052014pdf
html

Referințe în această publicație: 2

29Jean Dubois, Henri Mitterand, Albert DauzatDictionnaire étymologique et historique du françaisLarousse1993
1Maria DobreElemente de terminologie geografică populară din OlteniaLR, XXXIX (5-6), 3911990

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: