Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Precizări şi rectificări (II): mire

Autor:
Publicația: Limba română, LXIII (3), p. 305
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:We explain the Latin etymology of Rum. mire ‘young man about to get married’, ‘bridegroom’: from Lat. miles ‘soldier’, (later) also ‘officer in guard’, by the historical data resulting from the Roman Diplomata militaria, found in Dacia Traiana, the ex-Roman province on the territory of Romania. The legal marriage (iustum matrimonium) of the Roman soldiers in Dacia was allowed by Emperor’s decree, granting them civitas and connubium after the discharge from the army (Lat. honesta missio), by which the new Roman citizen was accepted in the community as a married man and pater familias according to the law. There is a perfect parallel between Lat. miles ‘soldier’ > Rom. mire ‘young man, bridegroom’ and Lat. veteranus ‘veteran (ex-soldier)’ > Rom. bătrân ‘old man’.
Cuvinte-cheie:
  • rom. mire, lat. miles, imperator, rom. cununie, diplome militare romane, lat. civitas, connubium, honesta missio
  • Rom. mire, Lat. miles, imperator, Rom. cununie ‘marriage ceremony’, Roman Diplomata militaria, Lat. civitas, connubium, honesta missio
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 13

6Grigore BrâncușAtlasul dialectal al limbii albaneze. Elemente comune cu românaFD, XXXI, 5-192012pdf
2Rudolf WindischVulgärlateinische Spuren in den Inscriptiones Daciae et Scythiae Minoris Antiquae?ALIL, LII, 392012pdf
html
3Pârvu BoerescuPropuneri şi argumente LR, LIX (2), 185-2062010pdf
html
89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
51Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
1Magdalena VulpeUn argument în favoarea etimologiei latine a rom. mireLR, XLVI (1-3), 2191997
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
58Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
100A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
7C. DiculescuElemente vechi grecești din limba românăDR, IV (1), 394-5161924-1926pdf
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: