Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Linguistic considerations on Romanian phytonims created with the term „drac” (devil)

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 3, p. 375-389
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:Our paper aims an inventory, an interpretation and a statistical analysis of the Romanian phytonims created with the term „drac” (devil) and how it is reflected in our ethnobotany. This term designates usually a pure evil male entity, and by extrapolation it may appoint a sinner or a cruel man. For a long time taboo phenomenon was a rich source of expressivity, people inventing and using substitutes of this designation, fearing invoking evil. Lately funny names are used and over time they may indicate a playful, tricksy, clever man.
Cuvinte-cheie:drac, devil, Romanian phytonimy, linguistic imaginary, connotation, denotation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 7

15Gheorghe ChivuNume de plante în Dictionarium valachico-latinumControverse, I, 3332010pdf
19Constantin DrăgulescuDicționar explicativ al fitonimelor româneștiEditura Universității „Lucian Blaga”2010
89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
23Dumitru BejanNume românești de planteEditura Dacia1991
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
58Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
60Alexandru BorzaDicţionar etnobotanic
Cuprinzînd denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: