Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

A Diachronic Excursion into the Anthroponymy of Eastern Romania

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VI (1), p. 57-80
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Eastern Romania proved to be a multicultural and plurilingual space ever since the beginning, a fact also reflected by anthroponyms. Starting with the period of the Romanization, the autochtonous names were interwoven with Latin ones, as shown by the numerous inscriptions and historical documents. These also attest an important component brought by colonists ex toto orbe Romano, but which did not influence the Romance character of the anthroponyms from the Carpathian-Danubian-Pontic space. Throughout the Middle Ages there was a “fight” between the religious anthroponyms (most of them of Slavic origin) and the laic ones, but, starting with the 19th century, we witness a strong Romanization of the Romanian onomasticon, which continues till today, through the names of Latin descent.
Cuvinte-cheie:anthroponymy, (re)Romanization, connections, Latin, Getae-Dacian
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 9

66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
55I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
58Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
19Ariton VraciuLimba daco-geţilorEditura Facla1980
26Ion I. RussuElemente autohtone în limba română
Substratul comun româno-albanez
Editura Academiei1970
136Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965
26Ion I. RussuLimba traco-dacilorEditura Științifică; Dacica1959, 1967, 1969; 2009
95Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: