Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre terminologia vinicolă în textele vechi româneşti

Autor:
Publicația: Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, IV, p. 153
p-ISSN:2285-5580
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The present article studies some terms from the field of vineyard in the religious texts translations from the 16th-20th centuries. We took into consideration some words inherited from Latin and Thracian substrate and borrowed from Slavic and Greek languages. These items are important because they were used in old and modern translations of the Bible and they have basic and figurative meanings and appear in phrasal structures too.
Cuvinte-cheie:Bible, meaning, etymology, religious, Romanian version, term
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

32Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: