Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etimologia adjectivului mare. O reconsiderare necesară

Autor:
Publicația: Limba română, LXV (3), Secțiunea Viața cuvintelor, p. 378-386
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The etymology of Rom. mare (adj.). A necessary reappraisal]
I discuss the various etymologies that have been proposed for the Romanian adjective mare ‘big’ and argue for the revival of an old and now abandoned solution – Lat. maior. This is the only Latin etymology which is semantically appropriate and only requires an irregular phonetic development. Independent evidence for this phonetic development comes from Dalm. maur ‘big’ (Bartoli 1906). The fact that maior was a suppletive comparative and the replacement of the synthetic comparative by the analytic one explain why this form has been preserved but lost its comparative meaning.
Cuvinte-cheie:
  • etimologie, romanistică, limba română, mare
  • etymology, Romance, Romanian, mare ‘big’
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 11

101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
58Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
14Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
I. Lautlehre
Fues's Verlag (R. Reisland)1890

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: