Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Încercări de analiză motivaţională a unor termeni pastorali din aromână

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXXVIII, p. 33-45
Volum dedicat memoriei lingvistului Boris Cazacu
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

6Cristian MoroianuMotivarea formală a relațiilor semantice
Sinonimia analizabilă
Editura Universității din București2016
4Emanuela DimaTerminologia păstorească moştenită în limba română
Elemente de dinamică lexicală
Editura Academiei2013
7Nicolae Saramandu, Manuela NevaciSinteze de dialectologie românăEditura Universitară2013
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
26Ion I. RussuElemente autohtone în limba română
Substratul comun româno-albanez
Editura Academiei1970

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: