“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Încercări de analiză motivaţională a unor termeni pastorali din aromână

Author:
Publication: Fonetică și dialectologie, XXXVIII, p. 33-45
Volum dedicat memoriei lingvistului Boris Cazacu
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 6

6Cristian MoroianuMotivarea formală a relațiilor semantice
Sinonimia analizabilă
Editura Universității din București2016
4Emanuela DimaTerminologia păstorească moştenită în limba română
Elemente de dinamică lexicală
Editura Academiei2013
7Nicolae Saramandu, Manuela NevaciSinteze de dialectologie românăEditura Universitară2013
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
26Ion I. RussuElemente autohtone în limba română
Substratul comun româno-albanez
Editura Academiei1970

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: