Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note de etimologie istroromână (II)

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Etimologie. Dialectologie. Istoria limbii române, p. 106-114
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Notes on Istroromanian etymology (II)]
The publication of the second volume of Petru Neiescu’s Dicționarul dialectului istroromân [Dictionary of Istroromanian] provided the oportunity to propose certain etymologies for some words left unexplained from this viewpoint in the aforementioned book. Different etymologies than those already offered by the author of the book were also suggested for some words.
Cuvinte-cheie:Istroromanian dialect, etymology, inherited word, derivative borrowing, calque
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 13

5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
1Vasile FrățilăNote de etimologie istroromânăBSLR, XX, 452011
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
5Ion MăriiNote lexicologice și etimologiceCL, XVI (1), 871971
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
57Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: