“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Note de etimologie istroromână (II)

Author:
Publication: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Section Etimologie. Dialectologie. Istoria limbii române, p. 106-114
ISBN:978-606-543-726-5
Editors:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Publisher:Editura Mega, Editura Argonaut
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:[Notes on Istroromanian etymology (II)]
The publication of the second volume of Petru Neiescu’s Dicționarul dialectului istroromân [Dictionary of Istroromanian] provided the oportunity to propose certain etymologies for some words left unexplained from this viewpoint in the aforementioned book. Different etymologies than those already offered by the author of the book were also suggested for some words.
Key words:Istroromanian dialect, etymology, inherited word, derivative borrowing, calque
Language: Romanian

Citations to this publication: 1

References in this publication: 13

5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
1Vasile FrățilăNote de etimologie istroromânăBSLR, XX, 452011
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
100Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
5Ion MăriiNote lexicologice și etimologiceCL, XVI (1), 871971
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
243August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
57Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
136Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: