Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Originea românei şi a dialectelor sale (observaţii critice pe marginea unor lucrări recente)

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, IV (2), p. 159-164
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Dans le présent article, l’auteur met en question les arguments des quelques romanistes allemands qui nient la continuité d’une présence latinophone au nord du Danube après l’invasion slave du VIIe siècle, tout en continuant la thèse de leur prédéceseur, Robert Roesler. En s’appuyant aussi sur des arguments historiques, que linguistiques, l’auteur montre les points faibles des argumentations en cause, en essayent en même temps de valorifier les contributions des scientifiques roumains dans le domaine.
Cuvinte-cheie:Romanian language, Romanian dialects, migration theory, Balcanik toponimy, Byzantine historiography
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

2Nicolae SaramanduAtestări istorice ale „continuităţii” (secolele IV-VII)SCL, LIX (1), 2192008html
5Nicolae SaramanduDespre coborârea aromânilor în sudul Peninsulei Balcanice. „Mărturia” lui KekaumenosSCL, XLVIII (1-4), 4071997
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: