Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observaţii asupra contribuţiei lui Sextil Puşcariu la compararea românei cu albaneza

Autor:
Publicația: Caietele Sextil Pușcariu, I, Secțiunea Lingvistică și filologie, p. 175
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Asociația Culturală „Text și discurs religios” din Iași
p-ISSN:2393-526X
Editura:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:L’oeuvre de Sextil Puşcariu est riche en commentaires importants concernant trois aspects essentiels des rapports entre le roumain et l’albanais: l’influence ancienne de l’albanais sur le roumain (en effet, l’influence du substrat, dénomination que S. Puşcariu remplace à cause du fait que l’idiome de substrat n’est pas suffisamment connu); les éléments d’origine latine conservés par les deux langues, considérés du point du vue du romaniste et du balcanologue; les limites du concept d’union linguistique balkanique (à la place duquel il propose l’emploi plutôt du concept d’union linguistique sud-est européenne). L’article met en lumière une partie de ses suggestions et des résultats de ses travaux, concernant surtout la place du latin oriental dans l’espace roman entier.
Cuvinte-cheie:
  • substrat, latina orientală, latina apenino-balcanică, relaţii româno-albaneze
  • substrat, latin oriental, latin apénino-balkanique, rapports roumaino-albanais
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

32Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
53Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966
1Eqrem ÇabejZur Charakteristik der lateinischen Lehnwörter im AlbanischenRRL, VII (1), 1611962
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: