Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Considerații lingvistice cu privire la fitonimele românești create cu ajutorul termenului „șarpe”

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXVII (2), p. 305
In honorem Petre Gheorghe Bârlea. Omagiu domnului Profesor universitar doctor Petre Gheorghe Bârlea la 65 de ani
Număr coordonat de Mioara Codleanu și Florentina Nicolae
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:Many of the Romanian phytonyms are directly related to the snake. Like in other folkloric creations, in our ethnobotany this animal has many representations, portraited as an evil living form which you cannot trust and therefore associated to unworthy, useless plants. The paper brings an inventory, an interpretation and a statistics of Romanian names of plants which implicate the word „snake”.
Cuvinte-cheie:Romanian phytonyms, connotation, denotation, plant names, ethnobothany, snake
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 9

9Simina TerianPremise pentru o poetică a textemelorEITM, 5, 326-3312013pdf
html
19Constantin DrăgulescuDicționar explicativ al fitonimelor româneștiEditura Universității „Lucian Blaga”2010
99Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
58Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
60Alexandru BorzaDicţionar etnobotanic
Cuprinzînd denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România
Editura Academiei1968
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
7C. DiculescuElemente vechi grecești din limba românăDR, IV (1), 394-5161924-1926pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: