Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sânt/sunt și paradigma verbului a fi

Autori:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XV (2), p. 145
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:This study analyses monographically the complex paradigm of the verb a fi (to be) following the historical development from Latin to Romanian. There are two paradigmatic series, complete or semicomplete.
The short series: Ist person s, îs, IIIrd person e, i, îi, VIth person s, îs, descending directly from the corresponding Latin forms.
The long series: Ist person sânt, sunt, esc, IInd person eşti, IIIrd person este, IVth person sem, sântem, suntem, Vth person seţi, sânteţi, sunteţi, VIth person sânt, sunt.
The study then follows the regional distribution of the forms sânt/sunt according to NALR Transilvania (unpublished manuscript). Both sânt/sunt could be etymological. Sunt may also be due to the Latin etymologizing current in the XVI century, continued by the Şcoala Ardeleană movement.
The paradigm of the verb a fi in the Indicative present contains a unique feature in the morphology of the verb. Thus there are five forms for the Ist person: -s, îs, sânt, sunt, iesc(u); for the IIIrd person there are four: -i, îi, e, este; for the VIth person there are five: -s, îs, sânt, sunt, iest.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: