Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un fenomen fonetic în extensie în graiul de azi al aromânilor din Rodopii Bulgariei: afereza

Autor:
Publicația: Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, Secțiunea Lingvistică
ISBN:973-8953-21-9
Editori:Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim, Laura Manea, Florin-Teodor Olariu
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

19Nicolae SaramanduStudii aromâne şi meglenoromâneEx Ponto2003
6Nicolae SaramanduHarta graiurilor aromâne și meglenoromâne din Peninsula BalcanicăSCL, XXXIX (3), 2251988
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
4Tache PapahagiOriginea Muloviștenilor și Gopeșenilor în lumina unor texteGS, IV (2), 1951930
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: