Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observaţii privind poziţia neutrului în dialectele limbii române

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXXVII, p. 83-98
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
42Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
57Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: