Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Among the Aromanians in Grabova (Greava), Albania. Sociolinguistic Observations

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XVIII, p. 17-28
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:Many Macedoromanians, who used to exclusively inhabit the villages of Grabova, Nicea, Lănga (Lunca), Şipsca deserted their villages during the communist dictatorship in Albania and, especially, after the fall of the regime at the beginning of 1990s. As a result, the village of Şipsca, close to Moscopolis, was almost completely depopulated: of the 20 houses that were inhabited in 2003 only 3 were still being inhabited in four years later. The situation was different in Grabova (Greava, in the local idiom), where about 300 people were living in 60 houses (as compared to 44, in 2003). The field research that we carried at Grabova provides data about the village, its inhabitants and their occupations, their sociolinguistic condition, as well as the manner in which the Macedoromanian dialect is changing nowadays.
Cuvinte-cheie:sociolinguistics, dialects, macedoromanians, immigration
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 9

3Adrian TurculețAspecte ale situaţiei sociolingvistice a aromânilor din AlbaniaLLR diasp.2003pdf
html
19Nicolae SaramanduStudii aromâne şi meglenoromâneEx Ponto2003
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
7Alexandru RosettiCercetări asupra graiului Romînilor din AlbaniaGS, IV (2), 3771930
7Alexandru RosettiCercetări asupra graiului Romînilor din AlbaniaGS, IV (1), 11929

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: