Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva consideraţii privind raporturile lingvistice româno-slave

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XV, p. 161-164
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:The present stage of the Romanian-Slavic linguistic studies allows us to make several considerations on the Slavic lexical elements present in the Romanian language. The first issue to discuss is the lexical stock of Slavic origin common to all Romanian dialects. The second issue represents the Romanian- Slavic contacts in every dialect. Regarding the old Slavic borrowings present in Romanian, we have to admit that there has been a wide territory which favoured the Romanian- Slavic linguistic contacts. As these contacts still exist in various regions, it is necessary to establish a more exact division into periods of the Slavic borrowings into the Romanian language, and at the level of dialects, the Slavic idiom (dialect) out of which the word borrowed into Romanian comes.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: