Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Old Germanisms in the Balkans and in Other Parts of Europe

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VIII (1), p. 181-194
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Old Germanisms – that is, mainly, borrowings from Old Germanic idioms into non-Germanic ones (during the period between ca. 2nd century BC and 7th century AD) – have been detected and discussed all over Europe, from Spain to Russia, and from Finland to Italy. However, for various reasons and due to various academic or non-academic biases, the number and importance of those elements have been diminished or even utterly dismissed by certain philological schools, or by authoritarian scholars. This author – firstly as specialist in Germanic studies and secondly as Romanian linguist – has gathered, analyzed and published sufficient material that proves (1) that the already traditional (mainstream) idea that Romanian does not contain Old Germanisms is utterly wrong and (2) that the Old Germanic elements (OGEs) preserved in Southeast European languages – Romanian, Albanian and Greek, as well as South Slavic languages – deserve to be compared to cognates that have been recorded in non-Germanic languages of practically all parts of Europe.
Cuvinte-cheie:misleading mainstream ideas, Romanian, Balkan languages, Slavic, Romance, Old Germanic loans
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 14

3Adrian PoruciucProblema vechilor germanisme păstrate în limba românăSIL1, 1052008
14Vasile ArvinteRaporturi lingvistice româno-germane
Contribuții etimologice
Editura Egal2002
66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
25George GiugleaCuvinte românești și romanice
Studii de istoria limbii, etimologie și toponimie
Editura Științifică și Enciclopedică1983
58Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
44Carlo TagliaviniOriginile limbilor neolatine
Introducere în filologia romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1977
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: