Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre numele lui Dumnezeu în limba română

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XXI (1), p. 31
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[On the names for Dumnezeu (God) in Romanian]
The article discusses names of sacred characters in the Holy scriptures, especially the name for the unique Divinity, God, in Romanian and in the other romance languages from the perspective of the Romanian christianism. The author refers first of all to the Romanic descendants of the Latin DEUS and DOMINUS (and its vocative DOMINE) presenting in detail their situation in Romanian, from the religious texts in the 16th century (the rhotacizing texts and Coresi’s printings) to their nowadays dialectal spreading, according to ALR (Romanian Linguistc Atlas): Dzeu (Dzău), Zo, Dumne(d)zeu, Dumne(d)zo, Domn(ul) (vocative Doamne) and concludes that, from this point of view too, the Romanian christianism seems to belong to an interference Greek-Latin area, so as “we remained, spiritually, Greek-Byzantine, but speaking a neo-Latin western language”.
Cuvinte-cheie:
  • creştinism românesc, Deus, Dominus (Domine), Zău, Zo, Doamne
  • Romanian Christianism, Deus, Dominus (Domine), Zău, Zo, Doamne
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 13

182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
1Emil PetroviciZo te custeDR, X (2), 3541938-1941pdf
1Ion PătruțA custa în graiul bănățeanDR, X (2), 3611938-1941pdf
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: