Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observații asupra evoluției sufixului -aticus în limba română

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLI, p. 107
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:In the Eastern Romance, linguistically more conservative sector of Romania, the suffix –aticus remained adjectival, at least in the standard languages, though the dialects offer evidence of noun formation. Semantically, the adjectival formatives retained the basic meaning of ‚pertaining to, characteristic of’, inherited from antiquity. While these qualifiers were attested in any number of referential spheres, they seemed to concentrate in a few: human qualities and traits, mental and physical imbalances, toponymy, agriculture.
Another peculiarity of the Rumanian development stems from the fact that although the language in its grammatical structure is clearly Romance, its lexicon has been heavily infiltrated by extraneous elements, namely from Slavic, Hungarian and Turkish.
All these phenomena which distinguish Rumanian from its sister Romance tongues were inevitably conditioned by the external history of language.
But in the splinter dialects of Rumanian (Arumanian and Megleno- Rumanian) we find a more advanced state than in Daco-Rumanian, since in these dialects –atic already shows noun-forming power.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

5Vasile FrățilăGlosar dialectal. Valea Inferioară a TîrnavelorALIL, XXIX, 265-3191983-1984pdf
html
16Vasile FrățilăProbleme speciale de dialectologie
Graiul de pe valea inferioară a Tîrnavelor
Tipografia Universității din Timișoara1982
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
1Gheorghe IvănescuLes plus anciennes influences de la romanité balkanique sur les slaves: luna „lune”, lunatik „somnambule”, etc.RSL, I, 441958pdf
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: