Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Glosar dialectal. Valea Inferioară a Tîrnavelor

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XXIX, p. 265-319
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 1

16Vasile FrățilăProbleme speciale de dialectologie
Graiul de pe valea inferioară a Tîrnavelor
Tipografia Universității din Timișoara1982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: