Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aromâna din perspectiva geografiei lingvistice

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Conferințe plenare, p. 27-35
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[L’aroumain dans la perspective de la géographie linguistique]
L’examain du matériel enregistré dans le premier volume de l’Atlas aroumain (Saramandu 2014) conduit à la constatation que ce dialecte évolue dans le même sens que le dialecte dacoroumain. Par conséquent, dans la perspective de la géographie linguistique, l’aroumain est un dialecte du roumain commun, non pas un idiome roman différent du dacoroumain.
Cuvinte-cheie:aroumain, dacoroumain, évolution convergente
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

6Nicolae SaramanduHarta graiurilor aromâne și meglenoromâne din Peninsula BalcanicăSCL, XXXIX (3), 2251988
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: