Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Polydefinite DPs in Old Romanian

Autor:
Publicația: Formal Approaches to DPs in Old Romanian, Secțiunea The Internal Structure of the DP, p. 62
ISBN:978-90-04-28771-6
Editori:Virginia Hill
Editura:Brill
Locul:Leiden, Boston
Anul:
Rezumat:This paper focuses on Old Romanian DPs in which the definite article surfaces more than once: on the noun and on another item, typically an adjective. While the literature analyzes these DPs as involving multiple agree with the definiteness feature on the D head, I propose that Old Romanian made use of a feature that is no longer syntactically active in Modern Romanian, namely referentiality. Thus the analysis I propose computes over two morphosyntactic features: definiteness and referentiality. Both of these are unvalued features of D and the proposal is that the definite article is spelled out disjointly both on items that probe D to check/value the [def] feature, and on items that check/value the [Ref] feature on D. One advantage of this approach over a multiple agree approach is that long distance agree, which was posited for Old Romanian in previous work on definite DPs can be dispensed with.
Limba: engleză

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
25Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the syntax of Romanian definite phrases: Changes in the patterns of definiteness checkingNP Rom. Germ., 1932011pdf
14Blanca CroitorAspecte privind acordul în determinare în limba română vecheDinamica, 2132008
17Gabriela Pană DindeleganTipuri de gramaticalizare. Pe marginea utilizărilor gramaticalizate ale prepozițiilor de și laDinamica, 2272008
15Carmen Dobrovie-Sorin, Ion GiurgeaThe Suffixation of Definite Articles in Balkan LanguagesRRL, LI (1), 73-1032006pdf
html
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
43Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: