Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Case in the Nominal and Pronominal Systems in Aromanian: Oblique Case and its Interactions with the Person Split

Autori:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LXII (2), p. 115-142
Investigating Romanian Datives / Recherches autour du datif roumain
Edited by Alexandra Cornilescu, Anca Dinu and Alina Tigău
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this work, we analyze the internal structure of the Aromanian noun, based on the assumption that the morphological organization of the noun projects in syntactic structure. The comparison between Aromanian and Romanian, and between Aromanian and Albanian (Shkodër) provides us with a crosslinguistic perspective, leading to a clearer view of the relevant phenomena. In keeping with Manzini and Savoia (2011a,b, 2012, 2014a), oblique case is understood as a part-whole or possessee-possessor relation, and formalized as the inclusion predicate ⊆. We extend this analysis to DOM phenomena, assuming that the oblique form taken by DOM objects in Romanian/Aromanian, Albanian, etc. reflects the fact that they are inserted as the ‘possessors’ of the event. As for linkers, we propose an analysis whereby they are identified with D elements. Interesting differences between Aromanian and Romanian/Albanian emerge, for example the fact that in Aromanian, the linker also occurs in dative contexts. Finally, we examine possessive structures. In Aromanian, as in Romanian and in Albanian, 3P pronouns pattern with lexical DPs, whereas 1/2P have specialized possessive forms, which show a complex internal structure, including an initial linker, the 1/2P pronoun proper and finally an inflectional element agreeing with the possessee (i.e. the head noun). Based on these forms, we argue for the continuity of possessive pronoun agreement with so-called Suffixaufnahme phenomena.
Cuvinte-cheie:agreement inflection, linker, possessive, Suffixaufnahme, Aromanian
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

0Leonardo M. Savoia, Benedetta Baldi, M. Rita ManziniPrepositions in AromanianSCL, LXXI (1), 149-1602020pdf
0Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 60, 2017). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2017LR, LXVII (2), 127-2542018pdf

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: