Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elisión de la /l/ del artículo en dos hablantes de rumano

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 359
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:En las descripciones del rumano se afirma que la /l/ del artículo determinado tiende a desaparecer o ha desaparecido ya completamente de la lengua hablada. Sin embargo, generalmente se reconoce que la pérdida de /l/ no se produce de manera tan clara en estilos elevados. En el presente trabajo se analiza la situación de /l/ en dos hablantes de rumano culto en dos tipos de producciones: habla espontánea y lectura. Con los datos analizados se ha comprobado, por un lado, que en la lectura la /l/ está más presente y, por otro, que la /l/ no ha desaparecido completamente del habla espontánea culta. Otras hipótesis relativas a la distribución contextual de la elisión de /l/ no se han visto avaladas por los datos.
Cuvinte-cheie:lengua rumana; artículo determinado; lengua hablada; elisión de /l/
Limba: spaniolă

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

1Adina DragomirescuPrincipiul tradiţional-istoric în ortografia limbii româneLRM, XXII (3-4), 252012pdf
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
4Andrei AvramDespre cauzele dispariției lui l final – articol hotărîtSCL, X (3), 4571959
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: